V življenju te čaka ...
Vsak ima svoj košček sveta ...
Listov ne obračamo ...
Lepota življenja je ...
Intelektualec ni tisti ...
Dva nista dvakrat ...
Vsak človek je ...
Vsakdo je vsak dan ...
Moja osnovna filozofija ...
Če ti pot prekriža ...
Ča kruhek pade ti na tla ...
Slovenska sem čebela ...